Jakub Krysa

doktor nauk prawnych, associate w Praktyce Zamówień Publicznych oraz Transformacji Cyfrowych Kancelarii Maruta Wachta.Share

Jakub Krysa