The BlogShare

Enterprise Architect w zwinnym świecie, czyli jak efektywnie pracować w środowisku zwinnym nie tracąc walorów i komfortu pracy oferowanych przez narzędzia CASE