KIWAB

Konferencja Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej, czyli KIWAB to konferencja organizowana przez analityków dla analityków biznesowych, systemowych, inżynierów wymagań, ale również wszystkich tych, którzy są zaangażowani w tworzenia produktów informatycznych.

Umiejętność słuchania potrzeb Klientów oraz precyzyjnego opisania ich wymagań wobec systemu jest kluczem do sukcesu każdego projektu.

Celem konferencji jest nie tylko wymiana doświadczeń, ale również podnoszenie jakości wytwarzanego oprogramowania poprzez prezentacje dobrych praktyk oraz narzędzi wykorzystywanych w analizie biznesowej i inżynierii wymagań.

Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań od 2014 roku i przez 3 kolejne lata była jedyną taką konferencją organizowaną w Polsce gromadząc łącznie ponad 400 uczestników. Jesteśmy dumni, że zapoczątkowaliśmy trend, jakim niewątpliwie jest pojawianie się coraz większej liczby wydarzeń kierowanych do analityków biznesowych.

Organizator:  

Konferencja rozpocznie się za:

Praktyczna wiedza

Sprawdź, poznaj dobre praktyki, stosuj

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy poznają dobre praktyki w wybranych przez siebie obszarach. To miejsce spotkania ze specjalistą w danej dziedzinie i możliwość zweryfikowania swojej wiedzy. Warsztaty od 1 edycji cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ pozwalają na dyskusję w większym gronie o problemach w projektach, w których uczestniczą analitycy, testerzy, inżynierowie wymagań. Uczestnicy warsztatów w ten sposób nie tylko wymieniają się swoimi doświadczeniami, ale przede wszystkim poznają techniki usprawniające im pracę.


Inspirujące prelekcje

Odkrywaj, twórz, badaj, wdrażaj

Drugi dzień konferencji w całości poświęcony jest inspirującym wykładom prowadzonym przez specjalistów nie tylko ze świata IT. Poruszamy trudne tematy, ale również dyskutujemy o trendach obserwowanych w pracy analityków biznesowych, inżynierów wymagań.


Prelegenci

MIEJSCE

RONDO ONZ 1

Poprzednie edycje

Przez ostatnie edycje wspierali nas:

Expand All +
 • 1 dzień- WARSZTATY

  14 czerwca 2018

 • 10:00 - 13:00
  Warsztat poruszy temat efektywnego zastosowania metod kreatywnych w pracy analityka biznesowego - zarówno w głównej, jak i wspomagającej roli - w konkretnych kontekstach projektowych. Uczestnicy poznają przykłady warsztatowych metod i narzędzi mających źródło w procesie Design Thinking i User Centered Design, a także stworzą własny szablon (kanwę) wybranego przez siebie narzedzia. Warsztat będzie okazją do wymiany doświadczeń w zakresie elicytacji, priorytetyzacji i zarzadzania cyklem życia wymagań, a także obalenia mitów z zakresu skuteczności form pracy grupowej w analitycznej codzienności. Poziom: znajomość podstawowych konceptów analizy biznesowej i inżynierii wymagań, mile widziane doświadczenie w pracy w metodach zwinnych.
  Inżynieria wymagań

 • 10:00 - 17:00
  Cel warsztatu: Zaprezentowanie User Story Mappingu jako narzędzia, służącego do: Definicji sposobu działania aplikacji Określania zależności zewnętrznych i wewnętrznych Budowania Product Backlogu Dekompozycji elementów backlogu Określania priorytetów Określania MVP Wyniki: Uczestnicy warsztatu definiują koncepcję konkretnego produktu, skierowanego dla odpowiedniej grupy użytkowników oraz adresującego potrzeby tej grupy. Następnie zbudują konkretną mapę aktywności i zadań użytkowników która później przekłada się na Product Backlog. Mapa później może służyć do komunikacji zespołu scrumowego z klientem, jak również do zarządzania zmieniającymi się wymaganiami i priorytetami. Metody: Elevator pitch, User Story, User Story Mapping, Job Story, Story Splitting Patterns
  Agile
  Inżynieria wymagań

 • 10:00 - 13:00
  Warsztat adresowany jest do osób z biznesu oraz IT, biorących udział w projektach informatycznych. Program warsztatów: - metody modelowania procesów biznesowych - sposoby definiowania wymagań w oparciu o procesy biznesowe Warsztat prowadzony będzie w oparciu o CASE STUDY z obszaru bankowości z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect i notacji BPMN. UWAGA! Uczestnicy są proszeni o przyniesienie komputerów z zainstalowanym Enterprise Architect.
  Analiza biznesowa

 • 14:00 - 17:00
  Analityk w zespole, analityk poza zespołem, analityk jako Product Owner, analityk jako Proxy Product Owner. W tej prezentacji skupię się stosowanych modelach pracy analityka ze zwinnym zespołem (w zespole). Poruszę ciekawsze techniki przydatne w tej współpracy takie jak: Living Documentation, Executable Specification, Domain Modeling, Event Storming. Jako osoba często zaangażowana w prace z zespołami dewelperskimi i patrząca z boku na pracę analityków, pokuszę się również moją subiektywną prognozę przyszłości tego zawodu.
  Agile
  Budowanie zespołu

 • 14:00 - 17:00
  Robotic Process Automation jest czymś co wdziera się do świata biznesowego z ogromną siłą. Tego typu rozwiązania w USA i na zachodzie Europy są bardzo popularne i firmy wydają na nie miliony dolarów. Jest jednak wielka różnica między robotyzacją a automatyzacją, której wiele firm nie do końca rozumie a tym samym nie potrafią wykorzystać pełnej siły robotyzacji. Na czym ta różnica polega? Jaka jest rola Analityka biznesowego w RPA? Gdzie jest programista robotów? Jakie problemy i ryzyka wiążą się z wdrożeniem RPA w organizacji i jakie daje to korzyści? Podczas swojej prezentacji wyjaśnię te kwestie a także pokażę kilka projektów wdrożenia RPA w Polskich firmach. Na koniec przedstawię robota monitorującego działającego na aplikacji mobilnej. Warsztat z narzędziem: Robotic Process Automation jest nową metodą wspierania biznesu pozwalającą stosować rozwiązania informatyczne tam gdzie wielu ludzi uważa, że zastosowanie dedykowanych systemów jest nieopłacalne. Rynek narzędzi RPA jest ogromny a ich zastosowania stają się w wielu firmach znaczącym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej. Podczas naszego warsztatu będzie możliwość zapoznania się z działaniem jednego z takich narzędzi na żywo IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere. Warsztat będzie prowadzony na komputerach z ćwiczeniami wykonywanymi bezpośrednio na IBM RPA dzięki czemu będzie można zobaczyć jak takie narzędzie działa, kto może z nim pracować oraz jak uruchamiać i nadzorować pracę gotowych robotów. Dla kogo: Warsztat jest dedykowany dla osób chcących poznać narzędzie klasy RPA. Nie są wymagane umiejętności programowania. Wymagnia techniczne: Uczestnik warsztatu musi posiadać własny komputer z aktywnym portem USB, minimum 4 GB RAM oraz minimum 20 GB wolnej przestrzeni dyskowej. Wymagane jest również samodzielne zainstalowanie przed warsztatem oprogramowania Virtual Box w wersji 5.2.8
  Analiza biznesowa

 • 2 dzień- PRELEKCJE

  15 czerwca 2018

 • 10:00 - 10:45
  Architektura korporacyjna to dyscyplina związana z przeprowadzaniem złożonych transformacji, których celem jest dostarczanie wartości inwestorom i klientom. W tradycyjnym podejściu realizowane jest to poprzez przygotowanie architektury dla transformacji oraz planu, w którym staramy się przewidzieć jak najwięcej aspektów transformacji. Charakterystyczne jest tutaj podejście top-down – stworzenie obecnej i docelowej architektury, podziału jej na mniejsze elementy, dla których określany jest sposób implementacji. Jednocześnie obecne tempo zmian w biznesie wymaga aby transformacja przebiegała w jak najkrótszym czasie, a jednocześnie stwarzała możliwość szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu, zarówno biznesowym jak i technologicznym. Dlatego też bardzo szybko popularność zdobywa szeroko rozumiane podejście Agile. W wystąpieniu przedstawię możliwości zastosowania filozofii zwinnego podejścia w odniesieniu do architektury korporacyjnej.
  Agile
  Architektura korporacyjna
  Inżynieria wymagań

 • 10:00 - 10:45
  Na przestrzeni ostatnich lat w obszarze IT oraz szeroko pojętego biznesu - niezależnie od jego sektora, obserwuje się coraz większą praktyczną „obecność” zagadnień: chmura obliczeniowa (ang. Cloud Computing), oprogramowanie jako usługa (ang. Software as a Service), platforma jako usługa (ang. Platform as a Service), infrastruktura jako usługa (ang. Infrastructure as a Service). Zarządzanie procesami biznesowymi również znajduje implementację oraz praktyczne zastosowanie w przedmiotowych modelach. Dostępność i popularność takiego podejścia wynika z dojrzałości, dostępności i popularności samego modelu chmury obliczeniowej, podejścia procesowego do zarządzania oraz systemów zarządzania procesami biznesowymi. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie zastosowania chmury obliczeniowej, w kontekście zarządzania procesami biznesowymi, w szczególności z uwzględnieniem modelu Business Process as a Service. W trakcie prezentacji uczestnik dowie się w jaki sposób można zarządzać procesami biznesowymi wykorzystując chmurę obliczeniową, jakie z tym wiążą się ryzyka i korzyści, czym jest koncepcja Business Process as a Service. Prezentacja dedykowana dla uczestników zaznajomionych z tematyką zarządzania procesami biznesowymi na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.
  Analiza biznesowa

 • 10:45 - 11:30
  W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia UE w zakresie Ochrony Danych Osobowych zapraszamy na warsztaty, celem których będzie podniesienie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji oraz planowanych zmiany zgodnie z Rozporządzeniem UE i przełożenie ich na bieżące działania operacyjne – czyli podnosimy wartość organizacji!. Zapoznanie się z w/w informacji pozwoli Państwu lepiej przygotować swoją organizacji i Zespoły na nadchodzące zmiany i tym samym zminimalizować ryzyko oraz uniknąć planowanych, surowych sankcji za nieprzestrzeganie przepisów Rozporządzenia, i nie tylko! Ponadto, spotkanie pozwoli Państwu spojrzeć na nadchodzące zmiany z trzech niezmiernie istotnych perspektyw: - wymogów prawa – regulacyjne aspektu związane z ochroną danych osobowych, - implementacja przepisów w bieżących działaniach operacyjnych w organizacji, - społecznej odpowiedzialności biznesu – prawa osób, których dane dotyczą i ich realizacja. Podczas warsztatów przedstawione zostaną istotne zmiany w obowiązujących regulacjach oraz przełożenie wymogów prawa na działania operacyjne/biznesowe w organizacji. Przedstawione zostaną założenia nowego prawa w zakresie ochrony danych osobowych również w kontekście przepisów lex specialis w ujęciu wymogów prawa vs. praktyka. • Omówienie najważniejszych przepisów prawa i definicji w ochronie danych osobowych w kontekście nowego Rozporządzenia UE w znaczeniu zarządzania procesami w organizacji, • Omówienie przesłanek legalności przetwarzania danych, • Omówię najważniejszych zasad przetwarzania danych osobowych – m. in. zasada uwzględnienia prywatności na etapie projektowania procesów biznesowych, • Omówienie istotnych ról, procesów (proces powierzania, współadministrowania) i terminów w przetwarzaniu danych osobowych (powierzenie, współadministrowanie, obowiązek informacyjny, klauzule zgody, szacowanie ryzyka, obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych oraz wiele innych), • Bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji – zasady zabezpieczania danych osobowych, • Prawa osoby, której dane dotyczą, • Odpowiedzialność w zakresie przetwarzania ochrony danych osobowych – merytoryczna, organizacyjna, finansowa, • Ochrona danych osobowych w procesach biznesowych – na co szczególnie zwrócić uwagę.
  RODO

 • 10:45 - 11:30
  Wyobraź sobie wymaganie precyzyjnie sformułowane przez klienta. Wyobraź sobie doskonały opis tego wymagania, który jest zaakceptowany bez żadnych uwag i idealnie zaimplementowany przez zespół deweloperski. Czy Twoja wyobraźnie sięga aż tak daleko? 😉 Czy taka sytuacja kiedyś Ci się zdarzyła i czy w ogóle może być realna? Chętnie poznamy Twoje zdanie na ten temat. Podzielimy się też wskazówkami testerskimi, żeby ułatwić wychwytywanie nieścisłości i unikać pułapek, które czyhają podczas specyfikowania wymagań. Będziemy pracować na case'ach, z którymi się zetknęłyśmy w różnych projektach, a doświadczenia mamy dość bogate 😉 Uczestnicy dowiedzą się: - jak zespół deweloperski, szczególnie testerzy, patrzą na specyfikację, - co jest ważne dla zespołu w wymaganiach, - co to jest testowanie statyczne i kto może to robić, - jak można samemu przetestować specyfikację (konkretne wskazówki i techniki), - co testerowi najbardziej utrudnia pracę z wymaganiami, - czy weryfikowalność i testowalność wymagań to to samo, - spróbujemy wspólnie wyciągnąć wnioski jak pisać lepsze wymagania.
  Inżynieria wymagań

 • 11:45 - 12:30
  RODO

 • 11:45 - 12:30
  Agile
  Budowanie zespołu

 • 13:30 - 14:15
  Poziom: ekspert Jak wskazano w raporcie " 2016 State-of-DevOps ", transformacja IT w wielu branżach jest napędzana w dużej mierze przez ulepszenie wydajności biznesowej, którą można osiągnąć dzięki dobrze opracowanemu rozwiązaniu DevOps. Można zaryzykować stwierdzenie, że aby zwiększyć konkurencyjność na rynku, wykorzystanie rozwiązań zawartych w DevOps nie jest obecnie kwestią wyboru, ale koniecznością - dla wszystkich przedsiębiorstw, zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej. Jaki jest zatem sekret osiągniecia sukcesu? Solidna podstawa DevOps wymaga opanowania siedmiu obszarów, które są określane jako "Siedem filarów DevOps". Filary te są niezbędne do obsługi efektywnych DevOps delivery pipeline wraz z kompleksową orkiestracją end to end wszystkich etapów potoku DevOps i przepływów pracy. Jeśli którykolwiek z filarów osłabnie lub nie zostanie uwzględniony, DevOps delivery pipeline nie dostarczy wysokowydajnych korzyści dla odniesienia sukcesu przez organizacje. Poruszane tematy/problemy - Collaborative Culture, Design for DevOps, Continuous Integration (CI), Continuous Testing (CT), Continuous Monitoring (CM), Continuous Delivery (CD), Elastic Infrastructure.
  DevOps
  Inżynieria wymagań

 • 13:30 - 14:15
  Poziom średniozaawansowany Uczestnik zostanie wprowadzony w świat Cloud Computing dowie się o: Podstawach Cloud Computing Wiodących dostawcach chmur publicznych i cechach Rolach Analityka i Architekta w CC Wyzwaniach przed jakimi stają Analitycy i Architekci w CC
  Inżynieria wymagań

 • 14:15 - 15:00
  W obliczu szalonego rozwoju cyberprzestępczości i gigantycznych strat spowodowanych atakami jak WannaCry czy NotPetya, tradycyjne podejście do bezpieczeństwa zwyczajnie przestaje wystarczać. Czwarta rewolucja przemysłowa napędza cyfryzację procesów biznesowych a w sfera bezpieczeństwa zmaga się ze zbyt wieloma procesami manualnymi – co w kontekście braku zasobów, kompetencji i budżetu staje się nie raz poważnym problemem. Zeszłoroczne ataki ransomware pokazały, że czas najwyższy przejść na kolejny poziom bezpieczeństwa. Czy sztuczna inteligencja – tak modna i rozwojowa dziś dziedzina przyjdzie z pomocą? Czy narzędzia typu SOAR (Security Orchestrion, Automation, Respons) okażą się skutecznym wsparciem dla działów bezpieczeństwa? Podczas prezentacji będziemy rozmawiać o najnowszych trendach rynkowych, konkretnych potrzebach klientów, zastosowaniach i zaletach rozwiązań typu SOAR .
  Cyberbezpieczeństwo
  Inżynieria wymagań

 • 14:15 - 15:00
  RODO wprowadza wiele zasad, według których powinien postępować administrator danych osobowych. Jedną z nich jest zasada rozliczalności, która ma wspomóc administratora w wykazaniu się należytą starannością w przetwarzaniu danych przed organem nadzorczym. Teoria jest już wszystkim dobrze znana, niemniej jednak w przypadku systemów informatycznych jej wdrożenie nie jest aż tak jednoznaczne. Prezentacja jest przeznaczona przede wszystkim dla firm tworzących oprogramowanie lub wewnętrznych firmowych zespołów przygotowujących rozwiązania informatyczne.
  RODO

 • 15:15 - 16:00
  Opowiem o: - naszej drodze, jak od pomysłu znaleźliśmy się w 24 księgarniach w Polsce, - leanowym podejściu w budowaniu produktu, - kilku growth hackingowych sposobów, które pozwoliły nam urosnąć, - wzlotach i upadkach podczas budowania start up’u bez zewnętrznego finansowania.
  Analiza biznesowa

 • 15:15 - 16:45
  „Podczas wystąpienia prelegenci opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych ze stosowaniem metodyk agile w sektorze publicznym oraz przedstawią praktyczne sposoby na ich wdrożenie przez zamawiających. W ramach wystąpienia Uczestnicy dowiedzą się m.in.: Na jakie trudności napotykają najczęściej zamawiający publiczni realizujący projekty informatyczne w modelu agile? Jakie ryzyka wiążą się ze stosowaniem metodyk agile w sektorze publicznym oraz jak te ryzyka skutecznie ograniczać? Co jest kluczowe dla powodzenia projektu informatycznego realizowanego w modelu agile przez publicznego zamawiającego? Jak powinno przebiegać modelowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonanie umowy o zamówienie publiczne w modelu agile?”
  Agile
  Analiza biznesowa

 • 16:00 - 16:45
  Opowie o tym, jak zarządzać talentami oraz jak zwiększyć kompetencje zespołu i podnieść jego produktywność. Uczestnicy dowiedzą się czym jest test Gallupa oraz dlaczego warto go wykonać. Prelekcja będzie w dużej mierze oparta o własne doświadczenia. Łukasz omówi talent w różnych aspektach i pokaże jasne i ciemne strony, wartości i potrzeby, obszary dojrzałości i niedojrzałości poszczególnych talentów. Uczestnik w trakcie wystąpienia dowie się: • czym jest test Gallupa oraz dlaczego warto go wykonać • jak zwiększyć kompetencje zespołu i podnieść jego produktywność dzięki zarządzaniu talentami • jakie są obszary dojrzałości i niedojrzałości talentów • jak znajomość talentów może pomagać w pracy Project Managera
  Budowanie zespołu